Havuz Projelendirme ve Maliyet Bodrum
HAVUZ PROJELENDİRME VE MALİYET ÇALIŞMASI


Bodrum Arpina havuz olarak yıllardır Türkiye’nin bir çok farklı yerinde sayısız havuz projesine imza atmış bulunmaktayız. Farklı ihtiyaç ve özelliklerde bir çok havuz yapım süreci yaşadık. Uzman kadromuz ve sistemli çalışma prensibimizle ihtiyacınız olan havuzu en kısa ve en uygun şartlarda yapıyoruz.

Havuz Yapımı bir çok farklı evreden oluşmaktadır. Bunların en önemli ve dikkat edilmesi gerekenler aşağıda sıralanmıştır. Bizimle çalışmak istediğinizde öncelikli olarak size sağlayacağımız hizmetler aşağıdadır.

Ön Karar Evresi
Fizibilite Çalışması
Maliyet Hesabı
Tasarım ve Projelendirme
Ön Karar Evresi
Öncelik olarak kullanıcıların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin saptandığı evredir. Bunlara karar verirken kullanıcılar havuzu ne amaçla kullanacak, ne gibi beklentileri var ve mali açıdan ortaya çıkacak toplam yükümlülüklerin kişilerin ihtiyaçlarına oranı hesaplanır. Bu Analizler sonunda ortaya çıkabilecek kısıtlamalar en baştan hesaplanır, ortaya sunulur ve alternatif çözümler üzerinde çalışılır.

Fizibilite Çalışması
Bu Evrede Havuzun yapılacak olduğu yer için gerekli ölçüm ve analizler yapılıp, çevrenin fizibilitesi yapılır. Gerekli görülürse alternatif sunumlar hazırlanır.

Maliyet Hesabı
Önceki evrelerde tüm etken ve koşullar hesaplanıp karar verildikten sonra; olası en düşük maliyet çalışması yapılır. Belirlenen koşullarda en uygun ve en hızlı maliyet hesabı yapılır.

Tasarım ve Projelendirme Evresi
Bodrum Arpina Havuzun konusunda uzman ve deneyimle mimar ve mühendisleri belirlenen şartlarda havuzun plan ve projesini hazırlarlar.

kullanıcı gereksinim ve istekleri, arsaya bağlı çevresel veriler, çevrenin iklimsel özellikleri, kullanılacak malzemeler ve maliyete ilişkin verileri göz önüne alarak yüzme havuzu tasarımını gerçekleştirir.

Havuzun yerleşimi (Vaziyet planındaki konumu, rüzgar yönü, güneş ışınlarından nasıl etkilendiği, suyun boşaltılması, elektrik sistemi, havuzun estetik görüntüsü, derinliği, güvenlik sistemi)
Havuzun geometrik şekli
Havuzun taban kesitinin belirlenmesi
Yapım teknikleri, yapıyı oluşturacak tüm sistem ve elemanlar belirlenerek vaziyet planı, havuz planı ve mimari rapor oluşturulur.

Projenin kesinleştirilmesi ile uygulama ve detay projeleri de hazırlanarak belirlenen tarihte yüzme havuzu imalat süreci başlatılır.

Bu kategoride ürün bulunamadı.